Redigera sida

Sidor är den vanligaste sidtypen på din sajt och används för alla sidor som ligger i menyerna.

Så börjar du redigera en befintlig sida

 • Logga in i administrationen av din sajt.
 • Klicka på menyvalet Sidor.
  Sidor
 • Leta reda på den sida du vill redigera.
 • Klicka på sidans titel för att komma till redigeringsläget.

Du kan även välja vilken sida du vill redigera direkt från sajten. Klicka på länken Redigera som finns längst ner på alla sidor. Du måste vara inloggad för att länken ska synas.
Redigera sida

Så lägger du in innehåll

 • Du kan skriva in text i den stora rutan. Om du ska klistra in text från Word eller annan webbplats gör det genom knappen Klistra in som enkel text. Se även Klistra in text.
  Klistra in som enkel text
 • Formatera ingress, mellanrubriker och annat med hjälp av verktygsfältet ovanför den stora redigeringsrutan. Se även Formatera text.
  Formatera text
 • Länkar lägger du till genom att markera den text du vill länka och sedan klicka på kedjesymbolen i verktygsraden. Skriv sedan in eller välj den adress du vill länka till och klicka på OK. Se även Länkar.
  Länk
 • Filer lägger du till genom att klicka på Ladda upp under Bifogade filer, välja fil och sedan lägga till kortkoden bifogade-filer med hakparenteser där du vill att filerna ska visas. Se även Bifoga filer.
  Bifoga filer
 • Bild lägger du till genom att klicka på Ange utvald bild och ladda upp en liggande bild (skalas om till storleken 428×286). Bilden syns mellan rubriken och ingressen. Se även Bilder.
  Utvald bild
 • Video bäddar du in från Youtube eller Vimeo genom att klistra in adressen där du vill ha videon. WordPress har inbyggt stöd för att bädda in video. Se även Video.
 • Tabell lägger du till genom att fälla ner den utökade verktygsraden klicka på Infoga en ny tabell. Se även Tabeller.
  Tabell
 • WordPress har många olika hjälpmedel som kan effektivisera ditt arbetet som webbredaktör. Se Hjälpverktyg.

Så uppdaterar du sidan

 • Innan du göra ändringar publika kan det vara bra att se hur det kommer att se ut. Klicka på Förhandsgranska ändringar.
  Förhandsgranska ändringar
 • För att göra ändringarna publika så trycker du på Uppdatera.
  Uppdatera